LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe i przetargi

“2023”

Dostawa Leków (2/ZP/2023)

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów na okres 24 miesięcy

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z nieodpłatnym użyczeniem dozowników

“2022”

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Dostawa leków

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu endoskopowego 1 ZP 2022

“2021”

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i płynów infuzyjnych (6/ZP/2021) “e-Zamawiający”

DOSTAWA LEKÓW DO DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ “e-Zamawiający”

DOSTAWA LEKÓW DO DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ “BIP” PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kompleksowa obsługa nadzoru inwestorskiego zadania pn.: “Remont dachu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przyjaznego Szpitala Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju”

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STERYLIZATORA PAROWEGO DLA PRZYJAZNEGO SZPITALA W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.

“2020”

Dostawa wieży laparoskopowej dla potrzeb Przyjaznego Szpitala w Połczynie – Zdroju

Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Przyjaznego Szpitala w Połczynie- Zdroju

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych

USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PRZYJAZNEGO SZPITALA W POŁCZYNIE ZDROJU Sp. z o.o. na lata 2020 – 2023

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych 2020

Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS.

“2019”

Przetarg nieograniczony pn. “Zakup tomografu komputerowego”.

„Dostawa napędów ortopedycznych w tym wiertarki i piły z osprzętem”

 

„Pomoc prawna”

 

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych”

 

„Przetarg nieograniczony na dostawę leków”

 

„Przetarg nieograniczony na dostawę leków”