LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Laboratorium Połczyn-Zdrój

Laboratorium Połczyn-Zdrój- zakres badań:

Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.

  • HEMATOLOGIA + KOAGULOLOGIA;
  • ANALITYKA OGÓLNA;
  • BADANIA SPECJALISTYCZNE;
  • BIOCHEMIA KLINICZNA;
  • SEROLOGIA GRUP KRWI;
  • BAKTERIOLOGIA.

Punkty pobrań:

Obecnie materiał do badań pobierany jest w dwóch punktach pobrań:

1. Punkt pobrań – budynek Szpitala, ul. Szpitalna 5, Połczyn-Zdrój – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00

2. Laboratorium (I piętro) – ul. Szpitalna 5, Połczyn-Zdrój – czynne w każdą sobotę, w godzinach 8.00 – 09.30

Wyniki badań:

Wyniki badań można odbierać w dniu wykonania badania w Laboratorium po godz. 14.00. W dniu następnym po wykonaniu badania w punkcie pobrań, w którym zostało wykonane badanie istnieje możliwość przesłania wyników drogą elektroniczną po podaniu adresu e-mail.

Upoważnienie do odebrania wyników można pobrać TUTAJ >>>

Kontakt:

mgr Elżbieta Jamioł-Żukowska

- p.o. Kierownika laboratorium

mgr Grażyna Jaromieńczuk

- pracownia mikrobiologii

Laboratorium

tel. 94 36 61 828

Laboratorium Połczyn-Zdrój - Galeria