LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nasi Pacjenci mogą liczyć na pomoc o każdej porze!

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udziela świadczeń pomocy doraźnej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
 • Pacjent może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza i/lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
 • Lekarz dyżurny opieki nocnej i świątecznej udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, porad telefonicznych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta (decyzję o konieczności i wskazaniach do udzielania porady w domu pacjenta podejmuje lekarz).
 • Lekarz dyżurny wystawia recepty na zlecone leki wydawane wyłącznie na receptę oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszego, proponowanego postępowania diagnostyczno-lecznicznego.
 • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych potwierdzane jest na podstawie dowodu osobistego elektronicznie poprzez system e-wuś. W przypadku negatywnej weryfikacji prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz złożyć stosowne oświadczenie. Weryfikacja dokonywana jest przed udzieleniem świadczenia.
 • Pacjenci nie posiadający prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą korzystać ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej odpłatnie. Pobieranie opłat odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujący w podmiocie cennik usług medycznych. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą.
 • Do korzystania ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie jest wymagane skierowanie.

Wskazaniem do korzystania z opieki nocnej i świątecznej nie jest: niedogodny dla pacjenta termin wizyty wyznaczony przez lekarza poz, lub termin świadczenia pielęgniarki poz, nieobecność lekarza poz lub pielęgniarki środowiskowej w godz. 8.00-18.00 w dni robocze, konieczność oczekiwania w kolejce na wizytę u lekarza poz, itp.

W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy: 999 lub 112. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki poz.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Z opieki nocnej i świątecznej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • w takim przypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe, mimo zastosowania leczenia zleconego przez lekarza poz, środków domowych oraz leków dostępnych bez recepty objawy chorobowe nagle nasilają się;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni poz może spowodować znaczące pogorszenie się stanu zdrowia.
Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • planowego zabiegu w ramach leczenia poz lub leczenia specjalistycznego, porady specjalistycznej ani skierowania do specjalisty;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • domowej wizyty lekarskiej, pielęgniarki lub położnej środowiskowej nie zrealizowanej w ramach poz;
 • zaświadczenia o stanie zdrowia, przedłużenia zwolnienia lekarskiego;
 • skierowania na badania diagnostyczne, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także zaopatrzenie pomocnicze, zlecenia transportu sanitarnego poz.;
 • innych świadczeń nie wchodzących w zakres opieki nocnej i świątecznej poz.

Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8.00-18.00 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie, w którym złożona została deklaracja do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej.

Adres: Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój
Telefon: 94 36 61 802