LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Poradnia ortopedyczna

Poradnia ortopedyczna i traumotologia narządu ruchu w Połczynie-Zdroju:

Do poradni ortopedycznej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poz.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń urazowo-ortopedycznych w trybie ambulatoryjnym obejmuje diagnostykę i leczenie: chorób zwyrodnieniowych stawów, innych chorób stawów, zniekształcających chorób grzbietu, chorób kręgosłupa, zapalenia błony maziowej i ścięgien, innych chorób tkanek miękkich, zaburzeń mineralizacji struktury kości, innych choroby kości, urazów i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych w zakresie i możliwościach działania poradni.

W Poradni ortopedycznej udzielane są świadczenia z zakresu:

 • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne;
 • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu);
 • inne zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy;
 • zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji;
 • zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości;
 • zamknięte nastawienie zwichnięcia;
 • wstępne zaopatrzenie urazów wymagających hospitalizacji;
 • inne zabiegi w zakresie stawów, a w tym: nakłucie stawu, wstrzyknięcie leku;
 • zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, i powięzi ręki, a w tym: nacięcie tkanek miękkich ręki-inne;
 • szycie pochewki ścięgna ręki, szycie ścięgna ręki, szycie mięśni/ powięzi, aspiracja z tkanek miękkich ręki, wstrzyknięcie leku do kaletki ręki, wstrzyknięcie leku działającego miejscowo do tkanek miękkich ręki;
 • kontynuacja opieki nad pacjentami, z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej;
 • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja;
 • podanie anatoksyny tężcowej.

 

Zabiegi w trybie ambulatoryjnym wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Diagnostyka schorzeń przeprowadzana jest w Pracowniach Szpitala (Dział Diagnostyki Obrazowej: RTG, TK, USG, Laboratorium Analityczne, Pracownia Badań Endoskopowych itd.).

Lekarze:

lek. med. Przemysław Kommisarczyk

- lekarz chirurg
- w trakcie specjalizacji ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Maciej Kurant

- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Robert Łukasiewicz

- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 16.00 - 21.00

(P. Kommisarczyk)

wtorek: 10.00 - 18.00

(P. Kommisarczyk, R. Łukasiewicz)

czwartek: 15.30 - 19.30

Kontakt:

Rejestracja

tel. 94 36 61 847