LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych:

Oddział chorób wewnętrznych mieści się na II piętrze budynku szpitala. Wejście na oddział od dziedzińca. Oddział dysponuje 30 łóżkami. Większość sal jest 2-osobowa, są też sale 1-osobowe, 3-osobowe i sala 4-osobowa. Na oddziale są 4 stanowiska intensywnego nadzoru, umożliwiające ciągły monitoring pacjentów wymagających stałej opieki. Sale chorych wyposażone są w telewizję kablową.

Rodzaj udzielanych świadczeń medycznych:

W oddziale chorób wewnętrznych, w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, posiadany sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępne badania i udzielane konsultacje specjalistyczne udzielane są świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami medycznymi.

Świadczenia te obejmują diagnostykę oraz leczenie chorób wewnętrznych odpowiednio do potencjału wykonawczego podstawowego I poziomu referencyjności. Realizowane są one w sposób kompleksowy zapewniający zarówno jakość, bezpieczeństwo, a w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń, ordynacji leków oraz wyrobów medycznych.

W oddziale chorób wewnętrznych realizowana jest diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • kardiologicznych;
 • pulmonologicznych;
 • gastrologicznych;
 • nefrologicznych;
 • neurologicznych;
 • reumatologicznych;
 • hematologicznych;
 • urologicznych.
 
oraz diagnostyka i leczenie
 
 • stanów zagrożenia życia i zdrowia związanych z niewydolnością krążeniowo-oddechową;
 • stanów zagrożenia życia i zdrowia wynikających z zatruć środkami chemicznymi;
 • niewydolności nerek i układu moczowego.
 
Pacjenci przyjmowani do oddziału poddawani są przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS), oraz kwalifikowani do leczenia żywieniowego (dojelitowego lub pozajelitowego), zgodnie ze „Standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego“ Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Pacjenci, u których stwierdzono podwyższone ryzyko związane ze stanem odżywienia poddawani są indywidualnej ocenie żywieniowej. Oddział realizuje procedury żywienia dojelitowego i pozajelitowego specjalistycznymi dietami przemysłowymi. W przypadku wystąpienia zaburzeń przełykania pacjenci kierowani są do oddziału chirurgii ogólnej Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., gdzie wykonywane są zabiegi mające na celu utworzenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, a następnie obejmowani są opieką Poradni Żywieniowej.
 
Diagnostyka w oddziale wykonywana jest na bazie diagnostyki laboratoryjnej, RTG, USG, tomografii komputerowej, diagnostyki endoskopowej przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu (aparat TK, RTG, USG, videogastroskop, videokolonoskop). Oddział dysponuje także Pracownią EKG, prób wysiłkowych (z bieżnią ruchomą) i Holtera.
lek. med. Karolina Dobrowolska

Lekarze:

lek. med. Karolina Dobrowolska

- lekarz chorób wewnętrznych

lek. med. Tomasz Bazar

- lekarz chorób wewnętrznych

lek. med. Piotr Jakubek

- w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych

lek. med. Marek Szuba

- specjalista chorób wewnętrznych

Gabinet Lekarski

tel. 94 36 61 820

Pielęgniarka oddziałowa:

Urszula Halczyn

- mgr pielęgniarstwa

Dyżurka Pielęgniarek

tel. 94 36 61 842

Oddział Chorób Wewnętrznych - Galeria