LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy:

Oddział ginekologiczno-położniczy mieści się na I piętrze budynku szpitala. Wejście na oddział od strony dziedzińca. Dysponuje 19 łóżkami, w tym: salą jednoosobową „matka z dzieckiem“, salą dwuosobową w systemie „matka z dzieckiem“ z pełnym węzłem sanitarnym i stanowiskiem do pielęgnacji noworodka (w sali łazienka z prysznicem i toaletą), salą dwuosobową w systemie „korespondencyjnym“ – sala matek połączona z odrębną salą noworodkową wyposażoną w stanowisko do pielęgnacji noworodka, do której wejście jest przez śluzę umywalkowo-fartuchową, salą trzyosobową w systemie „matka z dzieckiem“. Wszystkie sale dla położnic i noworodków są po gruntownym remoncie, wyposażone między innymi w nowe łóżka elektrycznie sterowane lub hydraulicznie podnoszone. Oddział patologii ciąży dysponuje 3 salami dwuosobowymi. Oddział ginekologiczny posiada 1 salę dwuosobową i jedną salę 3-osobową. Sale pacjentek wyposażone są w telewizję kablową. Oddział ginekologiczno-położniczy został poddany w latach 2015-2017 gruntownemu remontowi.

Rodzaj udzielanych świadczeń medycznych:

W oddziale ginekologiczno-położniczym, w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, posiadany sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępne badania i udzielane konsultacje specjalistyczne udzielane są świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami medycznymi.

Oddział sprawuje kompleksową opiekę medyczną nad kobietami w ciąży, rodzącymi, położnicami i noworodkiem oraz nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi. W ginekologii zachowawczej i diagnostyce stosowane są nowoczesne metody obrazowe (USG, KTG, TK). Świadczenia w oddziale obejmują diagnostykę oraz leczenie chorób kobiecych odpowiednio do potencjału wykonawczego podstawowego I poziomu referencyjności. Realizowane są one w sposób kompleksowy zapewniający zarówno jakość, bezpieczeństwo, a w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, cytopatologicznych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń, ordynacji leków oraz wyrobów medycznych.

W oddziale ginekologiczno-położniczym realizowane są świadczenia:

 • leczenie zachowawcze;
 • diagnostyka chorób nowotworowych narządu rodnego;
 • opieka nad ciężarną, monitoring i nadzór nad przebiegiem ciąży;
 • rozwiązanie ciąży i porodu, opieka nad położnicą;
 • leczenie i diagnostyka chorób przekwitania.


leczenie operacyjne:

 • duże i małe zabiegi ginekologiczne drogą pochwową i brzuszną;
 • histeroskopia operacyjna i diagnostyczna;
 • laparoskopia operacyjna i diagnostyczna;
 • zabiegi operacyjne metodami chirurgii klasycznej;
 • operacyjne leczenie radykalne w przypadku nowotworów narządu rodnego;
 • diagnostyka i operacyjne leczenie chorób układu moczowo-płciowego, w tym operacje naprawcze wysiłkowego nietrzymania moczu z zastosowaniem nowoczesnych technik;
 • leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego;
 • cięcia cesarskie.

Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju świadczy kompleksowe usługi w zakresie ginekologii i położnictwa w:

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Połczynie-Zdroju;
 • Poradni Urologicznej w Świdwinie – badania urodynamiczne w diagnostyce nietrzymania moczu;
 • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala.


Szpital współpracuje z ośrodkami o wyższym poziomie referencyjności w celu zapewnienia Pacjentkom opieki stosownie do rozpoznania.

lek. med. Jacek Borowski

Lekarze:

Prof. dr hab. n. med Zdzisław Maciejewski

- specjalista ginekologii i położnictwa

Dr n. med. lek. med. Andrzej Słabikowski

- specjalista ginekologii i położnictwa

lek. med. Helena Krasowska-Podpora

- lekarz ginekolog-położnik

lek. med. Marta Łubniewicz

- specjalista ginekologii i położnictwa

Dr n. med. Andrzej Czerwiec

- specjalista ginekologii i położnictwa

lek. med. Robert Sakała

- specjalista ginekologii i położnictwa

lek. med Sławomir Godleś

- lekarz ginekolog-położnik

Gabinet Lekarski

tel. 94 36 61 854

Położna oddziałowa:

poł. dypl. Małgorzata Łęczek
Dyżurka Położnych

tel. 94 36 61 808

Porody:

Porody prowadzone są w komfortowych warunkach, w przyjaznej i życzliwej dla Pacjentek atmosferze z możliwością obecności bliskiej osoby oraz zastosowaniem zarówno nowoczesnych jak i klasycznych technik porodowych. Ze względu na specyfikę oddziału nasze Pacjentki czują się bezpieczne i zaopiekowane, a sam poród jest przeżyciem indywidualnym i wyjątkowym.

Część położnicza oddziału posiada Blok porodowy z jedną 2-łóżkową salą porodową, przystosowaną do porodów rodzinnych oraz salę cięć cesarskich. Na bloku porodowym dostępne są dla pacjentek worki sako, piłki. Pacjentki mogą obejrzeć oddział przed porodem. Od 2015 roku systematycznie rośnie liczba porodów w Przyjaznym Szpitalu w Połczynie-Zdroju. W 2016 roku przyszło na świat w naszym oddziale 324 dzieci.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu pacjentek do porodu:

Karta ciąży, dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie, karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu. Wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala: karta ciąży, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), morfologia i badanie moczu z ostatnich 6 tygodni, antygen HBs – HBS Ag – badanie w kierunku WZW B – w ciąży, OWA, WR – odczyn Wassermanna – badanie w kierunku kiły posiew GBS; badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HC (badanie w kierunku WZW C), badanie układu krzepnięcia, wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży oraz zaświadczenia od innych lekarzy specjalistów jeśli były przeprowadzane konsultacje np. od okulisty lub kardiologa.

Plan porodu jest dołączony do dokumentacji medycznej.

Czynności wykonywane w izbie przyjęć u pacjentek przyjmowanych do porodu:

Zbieranie wywiadu, badanie ogólne (tj. pomiar ciśnienia, tętna i temperatury, ważenie), badanie wewnętrzne, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta.

Plan porodu omawiany jest zawsze z położną w sali porodowej. Zapis KTG w porodzie niskiego ryzyka prowadzony jest co 120 minut, trwa ok. 30 minut. Rodząca może pić w trakcie porodu wodę, nie może jeść.

Dostępne sposoby łagodzenia bólu:

 • niefarmakologiczne: praca z oddechem, zimny okład, kąpiel/prysznic,
 • farmakologiczne: gaz wziewny.

Wszystkie metody łagodzenia bólu są omawiane z rodzącą. Znieczulenie dolędźwiowe jest dostępne, ale jedynie ze względów medycznych.Pacjentka nie może poruszać się ze znieczuleniem, musi leżeć.

Osoba bliska może przebywać z kobietą przez cały czas trwania porodu. Rodzącej nie może towarzyszyć więcej niż jedna osoba towarzysząca. Osoba towarzysząca może zostać przez 2 godziny po porodzie oraz w oddziale położniczym (w godzinach odwiedzin).

Najczęściej stosowane pozycje w czasie II okresu porodu to parcie na plecach oraz parcie na boku na łóżku porodowym. Łóżka porodowe posiadają możliwość regulacji ustawienia, tak aby pozycja parcia była jak najbardziej komfortowa. Rodząca jest zawsze informowana o stosowanych podczas porodu środkach, badaniach i zabiegach.

Kontakt z dzieckiem:

Po porodzie zdrowy noworodek kładziony jest matce na piersi i pozostaje z nią w nieprzerwanym kontakcie przez 5-30 minut. Pierwsze karmienie piersią zdrowego noworodka po porodzie drogami natury odbywa się nie później niż po dwóch godzinach. Osoba towarzysząca może przeciąć pępowinę, jeśli wyrazi takie życzenie.

Ocena w skali Apgar po porodzie fizjologicznym jest dokonywana przez lekarza neonatologa lub pediatrę na brzuchu matki.

Ważenie i mierzenie zdrowego noworodka po porodzie drogami natury odbywa się w kąciku noworodka w pobliżu matki po 11-30 minutach od narodzin, noworodka po porodzie zabiegowym (vacuum, kleszcze) lub po cięciu cesarskim po 11-30 minutach od narodzin.

Po zbadaniu przez lekarza, zdrowy noworodek urodzony drogą cesarskiego cięcia zostaje przewieziony na oddział noworodkowy. Pierwsze karmienie piersią zdrowego noworodka po cięciu cesarskim odbywa się w ciągu 2 godzin od urodzenia.

Po porodzie:

Zdrowe matki po porodzie fizjologicznym lub po cesarskim cięciu przebywają ze zdrowymi dziećmi przez całą dobę, ale mają możliwość oddania dziecka na kilka godzin pod opiekę personelu oddziału neonatologicznego. Jeśli noworodek z powodów zdrowotnych znajduje się w inkubatorze matka może przebywać z nim być bez ograniczeń, gdy tylko chce.

Pobyt w oddziale położniczym trwa średnio 3 dni po porodzie drogami natury i 4 dni po cięciu cesarskim. Każdy rodzic jest uczony jak pielęgnować noworodka. Matka jest informowana o stanie zdrowia dziecka przez lekarza neonatologa lub pediatrę, może być obecna w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Personel udziela porad i prowadzi edukację matek w zakresie naturalnych metod karmienia noworodka. Noworodki są dokarmiane mlekiem modyfikowanym na prośbę matki, ze względu na zauważalne trudności w karmieniu oraz ze wskazań medycznych takich jak leczenie farmakologiczne matki (leki będące przeciwwskazaniem do karmienia), utrzymująca się żółtaczka noworodków lub rozszczep podniebienia.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Galeria