LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

PRZYJAZNY SZPITAL
w Połczynie Zdroju
NOWY BLOK OPERACYJNY
oddaliśmy do użytku nowoczesny blok operacyjny
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
nasi pacjenci mają dostęp do wysokiej jakości badań tomografii komputerowej
SZPITAL PRZYJAZNY DLA MAM
oferujemy wysoki standard opieki nad mamą i noworodkiem
POŁCZYN-ZDRÓJ
wyjątkowe miejsce z wielowiekową tradycją lecznictwa uzdrowiskowego
Previous slide
Next slide

Informacje dla pacjenta

Opieka nocna i świąteczna
Świdwin, ul. Drawska 38
tel. 511 508 594
Połczyn-Zdrój, ul. Szpitalna 5
tel. 94 366 18 29

Rejestracja poradnie
94 716 53 90
Endoskopia 94 716 51 36
Tomografia Komputerowa / RTG
94 36 61 823

WAŻNA INFORMACJA!

ZMIANA ADRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDWINIE

OD 01.01.2021 NOWY ADRES
ŚWIDWIN, UL. DRAWSKA 38 (budynek przychodni), TEL. 511-508-594

DZIĘKUJEMY !!!

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

to placówka świadcząca szeroki zakres usług w ramach kontraktu z NFZ oraz usług prywatnych

Misją naszego Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki i diagnostyki w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, w przyjaznej dla Pacjenta, pełnej życzliwości, szacunku i troski atmosferze. Misję tę spełniamy poprzez specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, doskonaląc umiejętności personelu, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań Pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji Pacjentów oraz pracy personelu.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Przyjazny Szpital Sp. zoo w Połczynie Zdroju  ul. Szpitalna 5

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

  • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki oraz tomografii komputerowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej   przy ul. Szpitalna 5 w Połczynie Zdroju  oraz Pracownia Radiologiczna przy ul. Wojska Polskiego 22 C w Świdwinie
  • Posiada decyzję PWIS 204/14, 205/14 , 206/14, 208/14   w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Multix Pro , Polymobil Plus , Planmeca  Intra  w Pracowni Radiologicznej w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalna 5
  • Zgodnie z decyzją PWIS 193/17 oraz 194/ 17 w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w radiologii zabiegowej na  Bloku Operacyjnym w jednostce organizacyjnej  w Połczynie Zdroju  przy ul. Szpitalna 5
  • Posiada decyzję PWIS  209/14, 210/14 w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Examion Classic FPS w Świdwinie ul. Wojska Polskiego 22 c
  • Posiada decyzję PWIS   w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego UCT 550  United Imagine w Pracowni Tomografii Komputerowej w Połczynie Zdroju
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Prezes Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Violetta Smolarska wraz z personelem medycznym i pracownikami składa płynące z głębi serca podziękowania dla darczyńców i dobrodziejów naszego szpitala:

Starostwu Powiatowemu w Świdwinie,
Urzędowi Miasta i Gminy Połczyn Zdrój,
Zachodniopomorskiej Grupie „IPA”,
Pracownikom i Klientom sklepu „Netto” w Połczynie Zdroju,
Stacji Paliw „Orlen” w Połczynie Zdroju,
Panu Józefowi Nowaczykowi Prezesowi Firmy „Biurkom Flampol” Sp. zo.o.,
Firmie “GNIEWKO KLUCZEWO” Sp.j.,
OSP Sławoborze,
KPPSP w Świdwinie,
Lokalowi gastronomicznemu „Kazbar” w Połczynie Zdroju,
Panu Przemysławowi Chłopeckiemu,
Panu Jackowi Maluk,
Pani Małgorzacie Angelice Gabryszak,
Pani Agnieszce Angelice Wieczorek,
Pani Ewie Łuczak,
Pani Irenie Tymińskiej,
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie Zdroju,
Magdalenie Kosmala – Tokarskiej,
Sołectwu Łęgi,

za ich bezinteresowną pomoc finansową i rzeczową, która jest dla nas drogocennym wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy.

Nasze oddziały

Chorób wewnętrznych

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Większość sal jest 2-osobowa, są też sale 1-osobowe, 3-osobowe i sala 4-osobowa.

Oddział dysponuje 19 łóżkami, w tym: salą jednoosobową „matka z dzieckiem“ z pełnym węzłem sanitarnym.

Oddział dysponuje 10 miejscami dla noworodków, w tym dwoma stanowiskami wzmożonego nadzoru noworodkowego.

Oddział dysponuje 16 miejscami dla dzieci do 18-roku życia, w tym 1 salą ze stanowiskiem intensywnego nadzoru.

Oddział liczy 22 łóżka, dysponuje: salą intensywnego nadzoru, salami 2-osobowymi i 4-osobowymi.

Nowy blok to dwie sale operacyjne oraz sale przygotowania. Cały blok wyposażyliśmy w nowoczesną aparaturę.

Najważniejsze informacje

Szpital został upubliczniony poprzez zakup 100% udziałów przez Powiat Świdwiński.

Publikujemy szczegółowe dane dotyczące realizacji programu…

Od 1 października nasz szpital zapewnia nocną i świąteczną opiekę medyczną…

Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju zapewnia opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.