LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Udzielenie informacji o stanie zdrowia

UDZIELANIE INFORMACJI O POBYCIE W SZPITALU I STANIE ZDROWIA PACJENTA:

Zasady udzielania informacji o stanie pacjenta są określone w informacjach o oddziałach.

W zakresie udzielania telefonicznej informacji o pobycie w szpitalu.

  1. Personelowi medycznemu wolno udzielać telefonicznej informacji o pobycie pacjenta w szpitalu wyłącznie za jego zgodą.
  2. Wyjątkowo w sytuacji nadzwyczajnej gdy pacjent został przyjęty w „stanie nagłym” dopuszcza się możliwość telefonicznej informacji o pobycie chorego w szpitalu. Informacja powinna być rzeczowa i krótka, umożliwiająca przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu stawienie się w szpitalu.
  3. Personelowi medycznemu nie wolno udzielać telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej (czytaj dalej >>>)