LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Szpital Powiatu Świdwińskiego

W związku dynamicznymi zmianami legislacyjnymi w systemie opieki zdrowotnej mającymi na celu usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne oraz poprawę dostępności dla pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach powstała tzw. “sieć szpitali”. Kolejnym elementem usprawnienia systemu opieki zdrowotnej jest realizacja tzw. dekomercjalizacji szpitali. Wdrożenie zmian systemowych, na szczeblu Powiatu Świdwińskiego zaowocowało upublicznieniem Szpitala w Połczynie-Zdroju poprzez wykupienie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Świdwiński 100 % udziałów w Spółce Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., wpisanej do krajowej sieci podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego. Dzięki tej zmianie utrzymana została ciągłość działalności Szpitala, który jest ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Świdwińskiego. Jednocześnie samorząd stał się właścicielem całości nakładów (około 5 mln złotych) poniesionych przez Spółkę w okresie od 1 października 2014 roku do 26 czerwca 2018 roku. W związku ze zmianą właścicielską członkowie dotychczasowego Zarządu Szpitala (Magdalena Luska, Michał Tabiszewski i Edyta Terlecka) złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 30 czerwca 2018 roku. W dniu 3 lipca uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników został powołany jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Edyty Terleckiej. Po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych funkcję tę objął dr n. med. Andrzej Hnatyszyn. Magdalena Luska została powołana decyzją Zarządu Szpitala Prokurentem.