LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Równe szanse w zdrowiu – raport końcowy

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. był realizatorem zadania: Wdrażanie programu promocji zdrowia skutkującego zmniejszeniem zachorowań na choroby układu trawiennego w Powiecie Świdwińskim w ramach projektu „Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim” na rzecz Beneficjenta – Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze Powiatu Świdwińskiego.

Celem szczegółowym, który powiązany jest z zadaniem realizowanym przez Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. było: wdrożenie programu profilaktyki chorób układu trawiennego, w tym przewlekłych chorób wątroby. W ramach realizowanego zadania założono uzyskanie efektu mnożnikowego w postaci sporządzenia „Raportu epidemiologicznego populacji Powiatu Świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego oraz schorzeń skojarzonych i stylu życia” sporządzonego w oparciu o badania ankietowe (wywiad medyczny) w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych. W ramach realizacji zadania badaniem ankietowym (wywiadem medycznym) objęto 9710 mieszkańców Powiatu Świdwińskiego, w tym 3153 osoby w wieku 0-18 lat i 6557 osób w grupie wiekowej 18-70 lat. Zebrane w ten sposób dane posłużyły do sporządzenia „Raportu epidemiologicznego populacji Powiatu Świdwińskiego w zakresie chorób układu trawiennego oraz schorzeń skojarzonych i stylu życia”.

Załączniki: