LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Opieka rodziny nad chorym

ZAKRES OPIEKI, JAKĄ MOŻE ŚWIADCZYĆ RODZINA I BLISCY PACJENTA:

Personel pielęgniarski ma obowiązek informować o procesie pielęgnowania, rehabilitacji sposobie odżywiania pacjenta.

Pielęgniarka oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.

Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego i ułatwia adaptację w środowisku szpitalnym. Zakres opieki, jaką po uzgodnieniu z personelem oddziału mogą świadczyć rodzina i bliscy pacjenta obejmuje współudział w:

  • podstawowych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych;
  • zaspokajaniu potrzeb biologicznych, np. pomoc przy karmieniu, podawaniu płynów;
  • podstawowej rehabilitacji pacjenta lub terapii zajęciowej;
  • utrzymaniu porządku na stoliku przyłóżkowym i w szafce z rzeczami osobistymi pacjenta.

Za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem / Pielęgniarki Oddziałowej zakres opieki może być indywidualnie rozszerzony.