LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Obecność innych osób

Korzystając z pomocy medycznej pacjent ma prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z nim bliska osoba. Jeżeli więc sobie tego życzy, w trakcie wizyty i badania przez lekarza, albo przy drobnych zabiegach może towarzyszyć mu np. członek rodziny lub bliski przyjaciel. Może się zdarzyć, że ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego, lekarz (pielęgniarka, położna, rehabilitant) odmówią obecności osobie bliskiej. W każdym takim przypadku mają obowiązek odnotować odmowę i jej powód w dokumentacji medycznej jeśli odmowa jest sprzeczna z wolą pacjenta.

Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, także wymaga świadomej zgody pacjenta. Warunkowanie udzielenia świadczenia od udzielenia takiej zgody i jej wymuszanie jest niezgodne z prawem. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Ważne!

Jeżeli pacjent jest osobą niesłyszącą lub głuchoniewidomą, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. W celu ułatwienia porozumiewania się pacjent ma także prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby, również małoletniej (musi mieć skończone 16 lat).