LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Nowoczesny blok operacyjny oddany do użytku

Otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego

W środę 31 maja 2017 r. w Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., którego udziałowcem jest Patronka Sp. z o.o. został otwarty nowy blok operacyjny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Mirosław Majka – Starosta Świdwiński, Magdalena Luska – Prezes Szpitala i Bożena Ratajczak – Oddziałowa bloku.

Starosta podkreślił, że otwarcie nowego bloku operacyjnego to historyczne wydarzenie w działalności naszego Szpitala, dla którego nowy blok jest nowym „sercem”. Dzisiaj wszystkim pacjentom, szczególnie mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego i sąsiednich powiatów przekazujemy bardzo dobre warunki do leczenia, a lekarzom i pielęgniarkom nowoczesne warunki pracy. Wybudowanie tego bloku to efekt dobrego współdziałania Samorządu Powiatu, Spółki Przyjazny Szpital i głównego wykonawcy robót.

Magdalena Luska wyeksponowała, że nowy blok operacyjny to w szczególności dwie sale operacyjne oraz sale przygotowania personelu i pacjenta. Cały blok wyposażyliśmy w nowoczesną aparaturę. Sale operacyjne mają stropy laminarne i są klimatyzowane, wyposażone w kolumny anestezjologiczne i chirurgiczno – laparoskopowe, aparat RTG z ramieniem C, który umożliwia wykonywanie zabiegów pod kontrolą obrazowania, ponadto lampy bezcieniowe, szereg wymaganych instalacji w tym gazów medycznych i wody lodowej. Dr. nauk med. Michał Tabiszewski omówił funkcje poszczególnych sal i aparatów oraz podkreślił, że w nowym bloku operacyjnym Szpital zapewnia pacjentom specjalistyczne zabiegi w zakresie chirurgii tkanek miękkich i tkanki kostnej w tym zabiegi ortopedyczne. Autorem projektu bloku jest mgr inż. Grzegorz Kilian.

“To jest bardzo ważna chwila, bo w końcu nastąpiło spełnienie […] tutaj mamy rzeczowy efekt w postaci nowoczesnej i profesjonalnej sali operacyjnej”

mgr Magdalena Urszula Luska – PREZES Zarządu