ped.jpg

Oddział pediatryczny:

Oddział pediatryczny mieści się na I piętrze budynku szpitala. Wejście na oddział przez hol główny szpitala lub od strony wejścia na Izbę Przyjęć. Oddział dysponuje 16 miejscami dla dzieci do 18-roku życia, w tym 1 salą ze stanowiskiem intensywnego nadzoru. Sale dla dzieci są 1, 2 i 3 osobowe. W trakcie pobytu dziecka w oddziale opiekun może przebywać z nim całą dobę oraz może być obecny przy wszystkich badaniach i zabiegach. W salach dzieci znajdują się fotele rozkładane dla rodzica/opiekuna. Istnieje możliwość wypożyczenia pościeli. Oddział posiada również 4 sale hotelowe, które zostały poddane remontowi we wrześniu 2017 r., w których może przebywać opiekun z dzieckiem.

Rodzaj udzielanych świadczeń medycznych:

W oddziale pediatrycznym, w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, posiadany sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępne badania laboratoryjne, mikrobiologiczne oraz diagnostykę obrazową (USG, RTG, TK) i udzielane konsultacje specjalistyczne udzielane są świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami medycznymi. Świadczenia w oddziale obejmują diagnostykę i leczenie:

chorób układu oddechowego;
chorób układu moczowego;
chorób układu pokarmowego;
chorób pasożytniczych;
alergii pokarmowych*;
gorączek nieznanego pochodzenia;
zatruć przypadkowych i celowych;
ostrych reakcji w przypadkach ukąszeń, użądleń;
innych stanów chorobowych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych.

wstępną diagnostykę ostrych chorób wieku dziecięcego:

chorób układu krwiotwórczego;
chorób układu krążenia;
chorób układu nerwowego;
zaburzeń rozwoju.

*Oddział pediatryczny realizuje szeroki zakres badań diagnostycznych w kierunku alergii pokarmowych IgE-niezależnych, IgE-zależnych w tym alergii IgE-zależnych III typu, tzw. alergii opóźnionej, której przyczyną jest zwiększona przepuszczalność jelita. Badania wykonywane są za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA, uznawanej za jedną z najczulszych metod laboratoryjnych.

Wynik badania zawiera ocenę, interpretację oraz propozycję terapeutyczną a także zalecenia dietetyczne adekwatnie do rozpoznania.

Oddział wykonuje również badania diagnostyczne w kierunku występowania oraz stopnia dysbiozy w przewodzie pokarmowym. Badanie obejmuje jakościową i ilościową ocenę mikroflory bakteryjnej jelit (bakterii i grzybów, w tym grzybów w rodzaju Candida) – diagnostyka bakterii wskaźnikowych oraz grzybów występujących w jelicie.

Wynik badania zawiera ocenę, interpretację oraz propozycję terapeutyczną (terapia mikrobiologiczna), opracowaną na podstawie zarówno uzyskanych wyników, jak i jednostki chorobowej stwierdzonej u pacjenta. Diagnostyka alergii pokarmowych realizowana jest w trybie planowym. Przyjęcia odbywają się we wtorki po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu z ordynatorem oddziału.

Oddział współpracuje z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu. Więcej informacji: www.instytut-mikroekologii.pl

Lekarze:

lek. med. Jolanta Sałabuda

- specjalista pediatra

lek. med. Ryszard Wierciński

- specjalista pediatra

lek. med. Anna Milewczyk

- specjalista neonatologii i pediatrii

lek. med. Anna Popova

- specjalista pediatra

lek. med. Genowefa Kozłowska-Brzuchacz

- specjalista pediatra

  • Gabinet Lekarski tel. 094 36 61 821

Pielęgniarka oddziałowa:

Małgorzata Popielewska

- mgr pielęgniarstwa

  • Dyżurka Pielęgniarek - tel. 094 36 61 835