ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z modułem argonowym i systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych”

W przygotowaniu specyfikacja do przetargu nieograniczonego na dostawę leków i materiałów medycznych. Zapraszamy do monitorowania strony.