ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

„2019”

Pomoc prawna dla Spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

Zapytanie o cenę - udzielenie kredytu długoterminowego

Zaytanie o cenę - prowadzenie rachunku bieżącego z kredytem obrotowym

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Informacja o wynikach postępowania 2 ZP 2019

Informacja o omyłce pisarskiej

Odpowiedzi na pytania ZP 2 2019

Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP 2 2019 II

Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP 2 2019 III

Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP 2 2019 IV

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 V

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 VI

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 VII

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 VIII

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 IX

Oopowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 X

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XI

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XII

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XIII

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XIV

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XV

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XVI

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZP 2 2019 XVII

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ 2 ZP 2019 Zmiana terminu składania ofert

SIWZ 2 ZP 2019

Zał 1 Formularz ofertowy

Zał 2 Kosztorys szczegółowy ZMIANA 13 06 2019r.

Zał 2 Kosztorys szczegółowy

Zał 3 Oświadczenie Wykluczenie.doc

Zał 4 Oświadczenie Spełnienie warunków

Zał 5 Oświadczenie Grupa kapitałowa