W przygotowaniu specyfikacja do przetargu nieograniczonego na dostawę leków i materiałów medycznych. Zapraszamy do monitorowania strony.