- Świdwin, ul. T.Kościuszki 23A
tel. 94 364 96 14
- Połczyn-Zdrój, ul. Spitalna 5
tel. 94 366 18 29
Opieka nocna i świąteczna

Rejestracja

94 36 61 847

DZIĘKUJEMY !!!

Prezes Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Violetta Smolarska wraz z personelem medycznym i pracownikami składa płynące z głębi serca podziękowania dla darczyńców i dobrodziejów naszego szpitala:

Starostwu Powiatowemu w Świdwinie,
Urzędowi Miasta i Gminy Połczyn Zdrój,
Zachodniopomorskiej Grupie „IPA”,
Pracownikom i Klientom sklepu „Netto” w Połczynie Zdroju,
Stacji Paliw „Orlen” w Połczynie Zdroju,
Panu Józefowi Nowaczykowi Prezesowi Firmy „Biurkom Flampol” Sp. zo.o.,
Firmie "GNIEWKO KLUCZEWO"Sp.j.,
OSP Sławoborze,
KPPSP w Świdwinie,
Lokalowi gastronomicznemu „Kazbar” w Połczynie Zdroju,
Panu Przemysławowi Chłopeckiemu,
Panu Jackowi Maluk,
Pani Małgorzacie Angelice Gabryszak,
Pani Agnieszce Angelice Wieczorek,
Pani Ewie Łuczak,
Pani Irenie Tymińskiej,
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie Zdroju,
Magdalenie Kosmala - Tokarskiej,
Sołectwu Łęgi,

za ich bezinteresowną pomoc finansową i rzeczową, która jest dla nas drogocennym wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy.

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

to placówka świadcząca szeroki zakres usług w ramach kontraktu z NFZ oraz usług prywatnych

Misją naszego Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki i diagnostyki w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, w przyjaznej dla Pacjenta, pełnej życzliwości, szacunku i troski atmosferze. Misję tę spełniamy poprzez specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, doskonaląc umiejętności personelu, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań Pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji Pacjentów oraz pracy personelu.

Czytaj więcej...

Nasze oddziały:

Chorob wewnętrznych

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Większość sal jest 2-osobowa, są też sale 1-osobowe, 3-osobowe i sala 4-osobowa.

Pediatryczny

Oddział dysponuje 16 miejscami dla dzieci do 18-roku życia, w tym 1 salą ze stanowiskiem intensywnego nadzoru.

Ginekologiczno-położniczy

Oddział dysponuje 19 łóżkami, w tym: salą jednoosobową „matka z dzieckiem“ z pełnym węzłem sanitarnym.

Chirurgii ogólnej

Oddział liczy 22 łóżka, dysponuje: salą intensywnego nadzoru, salami 2-osobowymi i 4-osobowymi.

Noworodkowy

Oddział dysponuje 10 miejscami dla noworodków, w tym dwoma stanowiskami wzmożonego nadzoru noworodkowego.

Blok operacyjny

Nowy blok to dwie sale operacyjne oraz sale przygotowania. Cały blok wyposażyliśmy w nowoczesną aparaturę.

insurance logo 1
Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju zapewnia opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.