wojp22.jpg

Poradnia ortopedyczna i traumotologia narządu ruchu w Świdwinie:

Do poradni ortopedycznej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poz.

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń urazowo-ortopedycznych w trybie ambulatoryjnym obejmuje diagnostykę i leczenie: chorób zwyrodnieniowych stawów, innych chorób stawów, zniekształcających chorób grzbietu, chorób kręgosłupa, zapalenia błony maziowej i ścięgien, innych chorób tkanek miękkich, zaburzeń mineralizacji struktury kości, innych choroby kości, urazów i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych w zakresie i możliwościach działania poradni.

W Poradni ortopedycznej udzielane są świadczenia z zakresu:

procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne;
procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu);
inne zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy;
zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji;
zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości;
zamknięte nastawienie zwichnięcia;
wstępne zaopatrzenie urazów wymagających hospitalizacji;
inne zabiegi w zakresie stawów, a w tym: nakłucie stawu, wstrzyknięcie leku;
zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, i powięzi ręki, a w tym: nacięcie tkanek miękkich ręki-inne;
szycie pochewki ścięgna ręki, szycie ścięgna ręki, szycie mięśni/ powięzi, aspiracja z tkanek miękkich ręki, wstrzyknięcie leku do kaletki ręki, wstrzyknięcie leku działającego miejscowo do tkanek miękkich ręki;
kontynuacja opieki nad pacjentami, z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej;
orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja;
podanie anatoksyny tężcowej.

 

Zabiegi w trybie ambulatoryjnym wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Diagnostyka schorzeń przeprowadzana jest w Pracowniach Szpitala (Dział Diagnostyki Obrazowej: RTG, TK, USG, Laboratorium Analityczne, Pracownia Badań Endoskopowych itd.).

Lekarze:

Dr n. med. lek. med. Michał Tabiszewski
- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Przemysław Kommisarczyk
- lekarz chirurg
- w trakcie specjalizacji ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Rajmund Rajewski
- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek 10.00-14.00
    (M. Tabiszewski, R. Rajewski)
  • środa 16.00-20.00
    (P. Kommisarczyk)
  • czwartek 15.00-19.00
    (M. Tabiszewski, P. Kommisarczyk)

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 22 c

  • Rejestracja - tel. 094 71 65 136