przychodnia1.jpg

Poradnia kardiologiczna w Świdwinie:

Do poradni kardiologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poz.

Pierwsza wizyta w Poradni kardiologicznej:

Podczas pierwszej wizyty w naszej Poradni Kardiologicznej lekarz specjalista przeprowadza obszerny wywiad na temat Pacjenta i jego dolegliwości oraz ustala postępowanie diagnostyczne. Na pierwszą wizytę należy zabrać wszelką dokumentację z przebytych chorób, wszystkie poprzednie wyniki badań (jeśli posiadamy), a w szczególności :

aktualne badanie EKG;
pomiary ciśnienia tętniczego krwi z ostatniego tygodnia dokonywane o różnych porach dnia;
wyniki badań laboratoryjnych;
karty choroby, karty informacyjne pobytów szpitalnych.

Zakres świadczeń:

Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej, choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej, choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej.

Przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.:    monitorowanie układu krążenia, badanie wysiłkowe, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej,        elektrokardiogram w 12, diagnostyka USG, badanie Holtera.
Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznych, kardiochirurgicznym i       uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 Prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

Lekarze:

lek. med. Henryk Juszczyński
- specjalista kardiolog

Godziny przyjęć:

  • wtorek 12.30-16.30
  • czwartek 07.30-11.30
  • piątek 15.00-19.00

Kontakt:

  • Rejestracja - tel. 094 71 65 136