Prawa Pacjenta

Zapoznaj się jakie prawa i obowiązki przysługują Pacjenotowi w świetle obowiązujących aktów prawnych.

Czytaj więcej...

Co zabrać na oddział

Jeśli masz zaplanowany pobyt w szpitalu, warto zapoznać się jak lepiej się do niego przygotować.

Czytaj więcej...

Opieka rodziny nad chorym

Zakres opieki jaką może świadczyć rodzina i bliscy pacjena.

Czytaj więcej...

Udzielenie informacji o pobycie w szpitalu i stanie zdrowia drogą telefoniczną

Czy można otrzymać informację o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną?

Czytaj więcej...

Zasady udostępnienia dokumentacji

Poznaj zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Czytaj więcej...

Poród

Jeśli masz zaplanowany poród dowiedz się jakie standardy obowiązują w naszym szpitalu przed porodem.

Czytaj więcej...

Leczenie - zgoda i odmowa

Pacjent ma prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu.

Czytaj więcej...

Dziecko u lekarza

Dziecko do ukończenia 16 lat może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego...

Czytaj więcej...

Prawo do informacji o stanie zdrowia

Pacjent ma prawo do uzyskania jasnej, zrozumiałej i przystępnej odpowiedzi na pytania dotyczące swojego stanu zdrowia...

Czytaj więcej...

Obecność innych osób

Korzystając z pomocy medycznej pacjent ma prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z nim bliska osoba...

Czytaj więcej...

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw...

Czytaj więcej...